ЗМІСТ

ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

О.І. Покотило, к.і.н., О.В. Устименко, к.держ.упр., В.І. Пеньковський, к.військ.н.,С.С. Гаценко

ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ БРОНЕТРАНСПОРТЕРАМИ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА.....………….

  6

О.О. Бондаренко

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ГРУПОВИХ ОБ'ЄКТІВ ………………...……

  13

І.І. Сидоренко, С.І. Робу

ДЕМПФЕР З НЕЛІНІЙНИМ МЕХАНІЧНИМ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ...…………….…

  19

А.П. Волобуєв, к.т.н., с.н.с., О.Ю. Коркін, І.Ю. Волобуєва

ГЕОМЕТРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ДОСТУПНОСТІ ОКРЕМОЇ РАДІОСТАНЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНОЇ РУХОМО ЇСИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ВІЙСЬКОВОГОПРИЗНАЧЕННЯ…………………………...……………………………………

 25

В.В. Скачков, д.т.н., проф., О.М. Єфимчиков, к.т.н., доц., О.В. Ткачук, В.І. Павлович

КРИТЕРІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ АДАПТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНИХ ЗБУРЕНЬ…………………………...……………….……..…

 33

D. Bukhal, O. Korkin

THE MATHEMATICAL OPTIMIZATION MODEL OF MOBILE RADIO SYSTEM VIA CONNECTIVITY FIGURE................................………………………...……...…...……...……

 43

В.П. Сахно, д.т.н., проф., О.М. Тімков, к.т.н., доц.

ДО ВИБОРУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОПОЇЗДІВ…………………………………...……………………………………….

 49

В.П. Сахно, д.т.н., проф., В.М. Поляков, к.т.н., доц., М.І. Файчук, к.т.н., Г.О. Ковальчук, доц.

ВПЛИВ ПЕРЕКОСУ МОСТІВ ПРИЧІПНИХ ЛАНОК НА ПОКАЗНИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОПОЇЗДА…...……………………………...

 55

А.О. Левченко, к.т.н., доц., Е.В. Шаріпова

ЗАДАЧА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ …..............…

 62

Г.І. Андрійченко, к.військ.н., С.П. Докучаєв, А.О. Левченко, к.т.н., доц.

ШЛЯХИ ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСТУ ЛЕГКОБРОНЬОВАНИХ МАШИН..........................………………………...………………

 66

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК В СУЧАСНИХ УМОВАХ

С.С. Ковалішин, Р.В. Халтурин

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ ЛАНЦІ В ЄДИНІЙ СИСТЕМІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.……………………………………

 70

В.В. Чепкій, к.т.н., доц., В.В. Скачков, д.т.н., проф., О.М. Єфимчиков, к.т.н., доц.

СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗА РОЗШИРЕНОЇ МОДЕЛІ ЕВАЛЬВАЦІЇ….

 77

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 

Будашко В.В., к.т.н., доц., Онищенко О.А., д.т.н., проф., Юшков Е.А.

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОПУЛЬСИВНОГО КОМПЛЕКСА………………………………………………………….

 88

В.И. Дяченко, Б.А. Демьянчук, д.т.н., доц., Ж.А. Хижняк

МЕТОД ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ СИЛ И СРЕДСТВ ВЫСОКОМОБИЛЬНЫХ ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК НА ОСНОВЕ КОМПРОМИССА МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ МАНЕВРЕННОСТИ И ОГНЕВОЙ МОЩИ…………………………………………………………………………………………

 93

Г.В. Єфімов, к.держ.упр., с.н.с., М.М. Середенко

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ, ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІД ЧАС СПІЛЬНИХ ДІЙ……………………………………………………………………. 

 105

O.Verlamov, V.Kletz, I. Shtogrin

FEATURES OF VEHICLES’ OPERATION IN WINTER …………………………………… 

 115

В.М. Симоненков, І.В. Лавриненко

ПОБУДОВА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ТА УПРАВЛІННЯ НАЗЕМНИМИ МОБІЛЬНИМИ РОБОТОТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ (КОМПЛЕКСАМИ)….…………………………  

 123

О.П. Григор’єв, к.т.н., с.н.с., О.І. Кравчук, к.т.н., с.н.с., В.К. Набок, к.військ.н., с.н.с.

МОДЕЛЬ ОБГРУНТУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИХ ВИМОГ І ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДО НАЗЕМНИХ БОЙОВИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ……………………….………………………………………………………… 

 128

В.І. Дяченко, В.М. Оленєв, к.військ.н., проф., Ю.І. Адамов, Ж.О. Хижняк

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕСАНТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ ВИСОКОМОБІЛЬНИХ ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК………………………………………………………………………………………... 

 135

О.В. Гуляк, О.М. Семененко, к.т.н., с.н.с., С.Л. Столінець, О.К. Луценко

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ НА ЗАСТОСУВАННЯ УГРУПОВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК……...…………………………………………

 142

В.М. Афонін, к.пед.н., доц.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ………………………………….

 151

А.О. Левченко, к.т.н., доц., Р.М. Войтенков

ГРАНИЧНІ ТОЧНОСТІ ОБЧИСЛЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ З ПРЕДСТАВЛЕННЯМ ЧИСЕЛ З ПЛАВАЮЧОЮ КОМОЮ ………………………………

 157

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ  

М.М. Середенко, Г.В. Єфімов, к.держ.упр., с.н.с.

ПОГЛЯДИ НА ФОРМИ І СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛАДОВИХ СТРУКТУР СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ ПІД ЧАС СПІЛЬНИХ ДІЙ В РІЗНИХ УМОВАХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ.……………………………………… 

 161

В.В. Бачинський, к.т.н., с.н.с., Ж.О. Хижняк

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ПОВЕНІ………………………………………… 

 172

Г.П. Фердман, к.держ.упр., с.н.с.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ………………………………………………………………………………………... 

 179
 
Copyright 2014 Зміст 2. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free