ЗМІСТ

ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

   

В.В. Бачинський, Ж.О. Хижняк, О.С. Шелейко

МОЖЛИВОСТІ  СПЕЦІАЛЬНИХ  ПОКРИТТІВ  ДЛЯ  ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

  5

И.И. Гладких, Б.Б. Капочкин, В.Ю. Зорин  

О ПОВЫШЕНИИ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУППИРОВКИ АЛЬТИМЕТРИЧЕСКИХ СПУТНИКОВ

  11

О.П. Григор’єв, В.К. Набок, С.С. Ковалішин

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ БОЙОВИМ РОБОТОТЕХНІЧНИМ КОМПЛЕКСАМ ПРОТИВНИКА

  19

Є.В. Рижов, О.М. Совгар, С.В. Давіденко, О.М. Зеленюх, В.О. Колесник  

ЗАСТОСУВАННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ БАГАТОЦІЛЬОВОЇ  КОМПЛЕКСНОЇ ЛАЗЕРНОЇ СИСТЕМИ УРАЖЕННЯ ЦІЛЕЙ (MILES)

  27

 В.В. Ткаченко, О.М. Журавський

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПОСТАНОВКИ  ІНДИВІДУАЛЬНИХ АЕРОЗОЛЬНИХ ЗАВІС БОЙОВИМИ БРОНЬОВАНИМИ МАШИНАМИ

  32

 

 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК  В СУЧАСНИХ УМОВАХ

   
     

 В.М. Оленєв, М.В. Оленєв, О.П. Бовкун

МЕТОДИКА ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ З ДОСТАВКИ ЗАСОБІВ АВТОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  39

 Р.В. Колчин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОСТАВЛЯЮЩИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ

  45

 

   

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

   

 

   

 М.Б. Капочкіна, В.Ю. Зорін  

ГІДРОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК СКЛАДОВА МОНІТОРИНГУ ГІДРООПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

  49

 O. Lupalenko

BRIGADE COMBAT TEAMS OF THE US ARMY

  54

 О.І. Біленко, П.В. Пістряк, Ю.О. Бєлашов

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРАТНОСТІ ОПТИЧНОГО ПРИЦІЛУ НА ЙМОВІРНІСТЬ УРАЖЕННЯ ЦІЛІ СНАЙПЕРОМ

  60

 І.А. Черниш, О.В. Кобзар, Б.Л. Якутович, В.М. Симоненков

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРЕНАЖЕРНОЇ БАЗИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  68

 Ю.А. Максименко

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ РАДІОУПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ВІД ТИМЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК УПРАВЛІННЯ

  75

 Д.А. Бухал, О.Ю. Коркін

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗВ’ЯЗНОСТІ СИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ З УРАХУВАННЯМ УМОВ ДІЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ РОЗВІДКИ ПРОТИВНИКА

  81

 О.М. Семененко, О.І. Кравчук, В.Б. Добровольський, О.В. Юрченко  

ЩОДО ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ПІД ЧАС РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ВИТРАТ НА ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВУ ТЕХНІКУ ЗА ЕТАПАМИ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

  87

 В.М. Ярмолюк, М.В. Фелько, Ж.О. Хижняк

ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАРШРУТУ ТА ПРОФІЛЮ ПОЛЬОТУ КОМПЛЕКСІВ БПЛА ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНОГО (БОЙОВОГО) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  96

 

   

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ І СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРОФЕСІОНАЛА

   

 

   

 В.Й. Тещук
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ – ШЛЯХ ДО ПОКРАЩЕННЯ МЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОЇ АКАДЕМІЇ

  103

 Д.П. Полозенко  
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ГИРЬОВИМ СПОРТОМ НА ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІД ЧАС АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

  106

 О.Д. Тарасенко
ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЕЛІТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»

  112

 

   

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

   

 

   

 О.В. Дубов, Я.О. Дубов  

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГОРОДЖЕНЬ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ПІД ЧАС ОБОРОНИ МОРСЬКИХ ПРИБЕРЕЖНИХ ОБ’ЄКТІВ

  120

 О.В. Кобзар, С.В. Мазовська  

ОКРЕМІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ОБ`ЄКТАМИ МОРСЬКОЇ ФАУНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ТА РАДІО (КОДО-) ПРИЙМАЛЬНО-ПЕРЕДАВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В ІНТЕРЕСАХ ЗАВДАНЬ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ВМС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  133

 О.М. Семененко, В.В. Луханін, О.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольський  

ЩОДО ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ВОЄННИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

  145

 А.В. Королюк, О.В. Королюк

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

  155

 

   

Алфавітний покажник

159
Відомості про авторів 160
Copyright 2014 Зміст 3. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free