ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Р. Булгаков, В. Головань.

АНОТАЦІЯ

Проведено аналіз ключових понять інформаційного забезпечення. Керуючись загальносвітовими тенденціями розвитку та застосування автоматизованих інформаційних систем спеціалізованого та загальнодоступного призначення, на підставі вимог, що висуває сучасне інформаційне суспільство, представлено перспективну модель автоматизованої інформаційної системи, що потребує впровадження у сфері військової науки. Запропоновано наповнення та структурно-функціональна схема перспективної моделі автоматизованої науково-технічної інформаційної системи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Інформаційна система (ІС), інформаційне середовище, інформаційне забезпечення, автоматизована інформаційна система (АІС), управління науковими проектами, моделі і механізми управління науковою та науково-технічною діяльністю, вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ).

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF (англійська)

ЛІТЕРАТУРА

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992, № 2657-XII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2657-12.

Про науково-технічну інформацію:Закон України від 25 червня 1993, № 3322-XII: //zakon.rada.gov.ua/laws/main/3322-12.

Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України: Наказ від 27.09.2016 р. за № 385: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-16.

Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных. Вводный курс Н.А. Гайдамакин М. : Гелиос АРВ. 2002. 368 с.

Арский Ю.М., Гиляревский Р.С., Туров И.С., Черный А.И. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе. М : ВИНИТИ. 1996. 489 с.

Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. К.: Ника-Центр, 2005. 600 с.

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: навч. посіб. К. : МАУП. 2002.224 с.

Ушакова І. О., Плеханова Г. О. Інформаційні системи та технології на підприємстві: конспект лекцій. Вид. ХНЕУ. 2009. 128 с.

Булгаков Р.В., Головань В.Г. Аналіз передумов виникнення та розвитку процесів управління науковими проектами. East European Scientific Journal. Warsaw, Poland: 2017. 9(25), part 1. p. 43–48.

Copyright 2014 Булгаков. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free