ДЕЯКІ ПИТАННЯ АВТОНОМНОГО РУХУ І УПРАВЛІННЯ НАЗЕМНИХ РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ПОТРЕБ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

О. Кравчук, В. Симоненков, І. Симоненкова, О. Григорʼєв.

АНОТАЦІЯ

На основі аналізу сучасного досвіду створення мобільних роботів військового призначення розглянуті питання щодо автономного руху і управління під час застосування наземних роботизованих комплексів для потреб Сухопутних військ ЗС України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Автономність, інтерфейс користувача, наземний роботизований комплекс, наземна роботизована платформа, мобільний робот.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Слюсарь В.І. Батальйонна тактична група 2035 року. V Міжнародна науково-практична конференція: Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки. 11-12 жовтня 2017 року. С.82-83.

Дослідження напрямів створення наземних дистанційно-керованих платформ (робото технічних комплексів) під установку модулів озброєння та спеціального обладнання підприємствами України, шифр «Тріонікс»: Звіт про НДР (заключний). Військова академія (м. Одеса), наук. керівн. Кравчук О.І.; виконав. Григор’єв О.П. [та ін.]. Одеса. 2017. 102 с. Бібліогр.: С. 92–95.

Спасский Б.А. Совместное управление роботами, автономное и от человека-оператора. Робототехника и техническая кибернетика. № 1(14). 2017. С. 69–76.

Ермолов И.Л. Обеспечение автономности в мобильных роботах. «Экстремальная робототехніка». Нано- микро- и макророботы (ЭР-2009): материалы ХХ межд. науч.- техн. конф. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ. 2009.

Shu Jiang., Ronald C. Arkin Mixed-Initiative Human-Robot Interaction. Definition, Taxonomy, and Survey. IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). 9–12 Oct. 2015.

Концепція застосування наземних роботизованих комплексів для виконання завдань Збройних Сил України на період до 2020 року та подальшу перспективу. Затв. наказом НГШ ЗС України від 03.05.2016 № 177дск.

Розроблення проекту Концепції оснащення військових частин та підрозділів Збройних Сил України наземними роботизованими комплексами на період до 2025 року, шифр «Тайпан»: Звіт про НДР (остаточний). Військова академія (м. Одеса), наук. керівн. Григор’єв О.П.; виконав. Симоненков В.М. [та ін.]. Одеса, 2019. 89 с. Бібліогр.: С. 88–89.

Beer J.M., Fisk A.D., Rogers W.A. Toward a framework for levels of robot autonomy in human-robot interaction. Journal of Human-Robot Interaction. 2014. Vol. 3(2). p.74-99.

Copyright 2014 І.Кравчук. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free