ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

О. Сакно, Т. Колеснікова, В. Олло, Д. Мойся.

АНОТАЦІЯ

Створена ієрархічна структура макросистеми, що містить різні сфери, а саме: геосфера, атмосфера, техносфера, сфера економіки тощо. Створена ієрархічна структура технічної експлуатації автомобілів, що містить безліч технологічних процесів технічного обслуговування та безліч технічних систем автомобіля. Кожна нова технологія поділена на наступні системи: технологічний процес і технічна система, які складаються з безліч елементарних компонентів. Представлені особливості синтезу елементів технології, що реалізується на основі рекурентної послідовності виконання технічного сервісу автомобіля (сім стадій синтезу) та підтримки надійності автомобіля шляхом створювання системи заданого рівня складності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Технічний сервіс, технологія, технічна система, технологічний процес.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Wilberforce T. Developments of electric cars and fuel cell hydrogen electric cars. T. Wilberforce, Z. El-Hassan, F.N. Khatib et al. International Journal of Hydrogen Energy. 2017. Volume 42 (40) р. 25695-25734. Режим доступу https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.07.054.

Ivanovich V., Mitrovich R., Jovanovich D. Software for Management of Maintenance System for Truck, Passenger Car, Coach and Work Machines. Sustainable Automotive Technologies. Springer. London. 2012. р. 267–273.

Tagliaferri C. Life cycle assessment of future electric and hybrid vehicles: A cradle-to-grave systems engineering approach. Chemical Engineering Research and Design. 2016. Volume 112. р. 298–309.

Михайлов А. Н. Основы синтеза функционально-ориентированных технологий машиностроения. М.: Машиностроение. 2009. 346 с.

Базров Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов. М.: Машиностроение. 2005. 736 с.

Copyright 2014 П.Сакно. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free