ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЛОГО РОЗВІДУВАЛЬНОГО РОБОТА ТА ВАРІАНТІВ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Р. Зінько, П. Казан, Д. Хаустов, О. Білик.

АНОТАЦІЯ

Кожен зразок малого розвідувального робота, використовуваний у бою, повинен володіти одночасно усіма бойовими властивостями, що забезпечують максимальну його ефективність в оптимальному співвідношенні між ними. Ігнорування будь-якої з властивостей або нарощування однієї властивості за рахунок інших не дозволить ефективно реалізувати його бойові можливості. Підбирати відповідні властивості пропонується на стадії проектування шляхом використання представленої у статті методики дослідження експлуатаційних властивостей на основі математичного моделювання, що дозволить сформувати задані тактико-технічні характеристики, які визначатимуть межі й можливості застосування майбутнього робота. Також розглянуто варіанти застосування малого розвідувального робота під час виконання розвідувальних дій у населеному пункті та в ході утримання вузла загороджень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Малий розвідувальний робот, проектування, математичне моделювання, бойове застосування.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Зубов В. Перспективы развития вооружений. Боевая система будущого. Обозрение армии и флота. 2009. № 3. С. 44-47.

Challenges in Developing and Demonstrating Future Combat System’s Network and Software. US Future Combat & Weapon Systems Handbook. International Business Publications, 2009. С. 90. 300 с.

Зубов В. Тяжелые и средние дистанционно управляемые машины военного назначения. Зарубежное военное обозрение. 2010. №8. С. 49–53.

Наумов В.Н., Машков К.Ю., Рубцов И.В. Современные гусеничные машины как объект роботизации. Оборонная техника. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Є Баумана. 2009. №1-2. С. 43–48.

Машков К.Ю., Наумов В.Н., Шакрыл С.Ю. Роботы боевого обеспечения. Оборонная техника. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Є Баумана, 2010. №1-2. С. 62–65.

Баштанов А.Ф., Полушин А.Г. Комплексный подход к решению проблемы повышения эффективности боевых действий пехотных подразделений за счет применения роботизированых систем. Оборонная техника. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Є Баумана. 2010. №1-2. С. 59–61.

Буренок В.М., Ивлев А.А., Корчак В.Ю. Развитие военных технологий XXI века: проблемы планирование, реализац. Тверь: Изд-во «КУПОЛ» 2000. 624с.

Зінько Р.В., Ванкевич П.І., Черненко А.Д., Федін О.В., Іваник Є.Г. Перспективи використання мобільних роботизованих комплексів в широкому спектрі вирішення задач мілітарного спрямування. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2018, №1(9). С. 17–28.

Зінько Р.В., Ванкевич П.І. Принципи використання мобільних роботів військового призначення. Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» 11-12 травня 2017 року. Львів: НАСВ, 2017. С. 8.

Василенко О.В., Ланецький Б.Н., Ковтуненко О.П. Методичні основи обґрунтування вимог до технічних показників перспективних систем озброєння та їх складових частин з різною функціональною значимістю. Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ. 2009. К.: ЦНДІ ОВТ, 2009. Вип. 22. С. 32–46.

Козлова Т.А. Анализ методик расчета конструктивных параметров электромобиля. Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции (04 сентября 2016 г., г. Ижевск) «Новая наука»: теоретический и практический взгляд». Стерлитамак: АМИ. 2016. 249 с.

Смирнов А.Г., Эйдинов А.А., Яковлев А.И. Расчет характеристик электропривода периодического действия на постоянном токе: Сб. науч. тр. НАМИ. 1964. Вып. 65. С. 76–96.

Зінько Р.В, Корендій В. Моделювання руху привідного мотор-колеса електромобіля. XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» 11–12 жовтня. Львів: НУ «ЛП». 2018 С. 56–57.

Тактика: підручник. В.В. Вішняков, Г.А. Дробаха, А.А. Каленський, Є.Б. Смірнов К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 735 с.

Copyright 2014 В.Зінько. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free