ЗМІСТ

ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

   

О.Г. Водчиць., О.М. Семененко, А.Є. Єфіменко, С.С. Ткачук

Аналіз стану, класифікація, завдання та оцінка перспектив розвитку електромагнітної імпульсної зброї в Україні та світі

  5

 Г.В. Трушков

Графічний спосіб профілювання червʼячної фрези для обробки гвинтових зубчастих зачеплень

  13

Р.В. Зінько, П.І. Ванкевич, А.Д. Черненко., О.В. Федін, Є.Г. Іваник

Перспективи використання мобільних роботизованих комплексів в широкому спектрі вирішення задач мілітарного спрямування 

  17

О.М. Харун, В.В. Войтов., А.І. Березовський

Методика вибору землерийної техніки для виконання завдань інженерного забезпечення охорони кордону

  29

О.М.Семененко, Ю.Б.Добровольський , О.Ю Коркін., О.С.Паюк

Методика оцінювання зведених витрат на етапах життєвого циклу зразків озброєння та військової техніки

  35

О.М. Рудковський, А.Д. Черненко, С.І. Оборнєв, В.В. Федоренко, І.М. Ільків

Розвиток лазерних систем виявлення снайперської оптики 

40 

О.В. Лисий, А.П. Андрієвський, З.В. Ружило, В.В. Машталір, І.П. Радіонов, І.В. Кішянус

Практичні аспекти усування відмов у системах електрообладнання транспортних засобів нетрадиційними способами

48 

С.С. Ковалішин, Ю.К. Монахов, І.В. Симоненкова

Пропозиції щодо класифікації наземних роботизованих комплексів військового призначення

54 

А.Й. Дерев’янчук, О.І. Кравчук, А.О. Вакал, С.О. Нікул

Спосіб виміру довжини зарядної камори стволів нарізних артилерійських гармат 

62 

 

 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК  В СУЧАСНИХ УМОВАХ

   
     

Є.В.Рижов, Л.М. Сакович

Аналіз статистичних даних щодо метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військовогопризначення

  67

І.В. Павловський, М.О. Шишанов, В.Г. Козлов

Методичні основи визначення часу проведення профілактичних заходів складних технічних систем на інтервалах між плановими ремонтами

  73

І.С. Левченко, В.С. Бєлохвост, І.В. Поморцев

Матеріальне забезпечення окремої механізованої бригади у сучасних військових конфліктах

77

О.В. Гуляк, Б.О. Демʼянчук,  В.А. Маханьков

Військова логістика: оптимізація часу, змісту і обсягів забезпечення бойових дій

82

 

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

   

 

   

 Р.В. Зінько, О.С. Білик, С.В. Шибанов, М.Г. Грубель

Опис бою як недетермінованого агресивного середовища

  88

А.А. Гончарук, В.М. Оленєв, В.О. Шлапак, В.О. Дідик

Досвід створення, експлуатації стрілецької зброї та засобів ближнього бою військовослужбовців провідних країн світу, напрями розвитку 

  97

В.В. Чепкій, В.В. Скачков, О.М. Єфимчиков, О.Д. Єльчанінов

Стратегія технологічної інтеграції наземного робототехнічного комплексу в надсистеми спеціального призначення 

  110

Л.І. Поліщук, О.К. Климович, С.М. Богуцький

Особливості створення автоматизованої системи управління військами Збройних Сил України з урахуванням досвіду країн НАТО

  122

И.Ю. Чернявский, О.Ю. Чернявский, З.В. Билык, А.Н. Шаповал, В.В. Тютюник 

Основы оценки нерадиационных факторов в системе радиационного мониторингачрезвычайных ситуаций военного характера

  131

В.Л.Козачук, О.В.Поповіченко, В.П.Харченко

Щодо термінологічного апарату з питань моніторингу як методу дослідження

  140

О.М.Семененко, І.О.Целіщев, Н.О. Коркіна, М.О. Поливода

Методика вибору та обгрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України 

  145

Д.В. Карлов, Ю.В. Рєзніков, О.Ю. Чернявський

Упорядкування методів пеленгації джерел радіовипромінювання у кх діапазоні частот 

  154

Б.О. Демʼянчук, Н.О. Колесниченко, Є.В.Чередниченко

Необхідні умови отримання плазми в електромагнітному полі дециметровогодіапазону

  154 

Б.О. Демʼянчук, В.Ф. Обертас

Методичні основи статистичного прогнозування динаміки змін технічного стану парка військових автомобілів

164 

 

 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

   

 

   

І.В. Саєнко, А.Є. Єфіменко, В.В. Дятчук

Розвідувальні служби України у політичному процесі формування внутрішнього та міжнародного курсу держави

  170

 

   

 ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ І СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРОФЕСІОНАЛА

   

 

   

Г.І. Кривогуз

Основні принципи проектування і розроблення інноваційних педагогічних технологій і методик освітнього процесу вищих військових навчальних закладів країн-членів НАТО: аналітичний огляд 

  181

Л.М. Семененко, О.В. Колєннікова, О.І. Кондратенко, В.Л. Іванов

Рекомендації щодо контролю рівня навченості під час вивчення іноземних мов у вищих військових навчальних закладах (види, прийоми та форми контролю)

  192

 

   

Алфавітний покажник

200
Відомості про авторів 201
Copyright 2014 Зміст 1 (9). Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free