ЗМІСТ

 

                     ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

 PDF

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА РОБОТУ РОЗПОДІЛЕНИХ СТРУКТУР НАЗЕМНОГО РОБОТОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ В ІНТЕГРАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ «ОБ’ЄКТ-СИСТЕМА»

В. Чепкій, В. Скачков, О. Єфимчиков, В. Набок, О. Єльчанінов

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.5-19 

5-19

 

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ ПРОТИВНИКА

С. Стеців, Р. Бубенщиков, М. Бурдейний, Я. Коломійчук, Ю. Клименко

 https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.20-28

20-28

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЛОГО РОЗВІДУВАЛЬНОГО РОБОТА ТА ВАРІАНТІВ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Р. Зінько, П. Казан, Д. Хаустов, О. Білик

 https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.29-38

29-38

 

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЧАСУ НАРОБІТКУ ДО ВІДМОВИ ЗРАЗКА ОЗБРОЄННЯ БЕЗ УРАХУВАННЯ ВОГНЕВОГО ВПЛИВУ ПРОТИВНИКА

М. Слюсаренко, О. Семененко, Т. Акініна, О. Зарицький, В. Іванов

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.39-45 

39-45

 

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

О. Сакно, Т. Колеснікова, В. Олло, Д. Мойся

 https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.46-52

46-52

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ АВТОНОМНОГО РУХУ І УПРАВЛІННЯ НАЗЕМНИХ РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ПОТРЕБ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

О. Кравчук, В. Симоненков, І. Симоненкова, О. Григорʼєв

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.53-58

53-58

 

 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ВІЙСЬКОВОЇ ЛОГІСТИКИ: ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

Г. Кривогуз

 https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.59-70

59-70

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ТЕПЛОМ У ВІДРИВІ ВІД МІСЦЬ ПОСТІЙНОЇ ДИСЛОКАЦІЇ В УМОВАХ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ (ООС) (АТО) ТА ПОЛЬОВИХ ВИХОДІВ

Д. Власов, В. Мельник, С. Поляшов

 https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.71-78

71-78

 

ТРАНСПОРТНІ ПЛАТФОРМИ СУЧАСНИХ НАЗЕМНИХ РОБОТІВ ДЛЯ СКРИТНОГО ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ОПЕРАЦІЙ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ВАНТАЖІВ

В. Беліков, С. Ковалішин, Л. Папуша

 https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.79-84

79-84

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ БОЙОВОГО ЕКІПІРУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

А. Гончарук, В. Оленєв, В. Шлапак, В. Дідик

 https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.85-98

85-98

 

 

 

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ЗНИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З МАГНІТНИХ НОСІЇВ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

О. Семененко, Ю. Добровольський, Р. Лукаш, В. Коверга, О.Сєченєв

 https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.99-112

99-112

 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БОЙОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПІДРОЗДІЛІВ В УМОВАХ БОЮ

О. Рудковський, А. Черненко, П. Ванкевич, В. Смичок

 https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.113-123

113-123

 

MAIN ASPECTS OF MILITARY AND ECONOMIC SCIENCE IN UKRAINE

L. Semenenko, O. Semenenko, A. Efimenko, Y. Dobrovolsky, S. Stolinets

 https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.124-129

124-129

 

ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Р. Булгаков, В. Головань

 https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.130-136

130-136

 

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА ДОСВІДОМ АРМІЙ ДЕРЖАВ – ЧЛЕНІВ НАТО

І. Красота, В. Скорик

 https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.137-141

137-141

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРАРАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ПРОТИДІЇ БОРТОВІЙ СТАНЦІЇ АКТИВНИХ ПЕРЕШКОД ПРОТИВНИКА В УМОВАХ СТВОРЕННЯ НЕЮ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ ПЕРЕШКОДИ НА ФІКСОВАНІЙ ПЛОЩИНІ ПОЛЯРИЗАЦІЇ

О. Семененко, О. Водчиць, О. Каблуков, О. Шкурпіт, В. Мироненко

 https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.142-154

142-154

 

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ АРТИЛЕРІЇ В ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ

М. Адамчук, Ю. Норчук, І. Луговський, О. Минько

  https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.155-163

155-163

 

Copyright 2014 Зміст11(1)2019. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free