Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) № 1 (13) ч.І 2020
ЗМІСТ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПАЛИВНУ ОЩАДЛИВІСТЬ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

М.М. Петрушенко, О.М. Будур, П.П. Бордіян, В.П. Бордіян, Л.Г. Гордішевський, С.М. Тарасенко

АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

О.М. Скорохватов, О.В. Ковальчук, О.В. Малишкін, А.О. Галкін, К.М. Дехтяренко

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТОЧНОЇ ЗБРОЇ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

В.Л. Лисковчук, К.М. Дехтяренко, В.П. Бордіян, С.А. Григоренко, Л.Г. Гордішевский

БРОНЕБІЙНІ СНАРЯДИ З ПРЯМОТОЧНИМ ПОВІТРЯНО-РЕАКТИВНИМ ДВИГУНОМ

О.В. Ковальчук, О.М. Скорохватов, А.О. Галкін, Л.Г. Гордішевський, В.Л. Лисковчук

ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ОПЕРАТИВНОЇ ГОТОВНОСТІ В СИСТЕМІ ПОКАЗНИКІВ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ БОЙОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ

В.М. Казаков, Ю.Л. Вода

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЛОГО РОЗВІДУВАЛЬНОГО РОБОТА ТА ВАРІАНТІВ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Р.В. Зінько, П.І. Казан, Д.Є. Хаустов, О.С. Білик

МОДЕЛЮВАННЯ ОБСТРІЛУ РУХОМОЇ БРОНЬОВАНОЇ ЦІЛІ ОСКОЛКОВО-ПУЧКОВИМИ СНАРЯДАМИ НАПРАВЛЕНОЇ ДІЇ У ВИГЛЯДІ ДИСКРЕТНО-НЕПЕРЕРВНОГО ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ

В.В. Яковенко

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ СТУПЕНІВ СВОБОДИ ДИНАМІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ТРЕНАЖЕРА БОЙОВИХ ГУСЕНИЧНИХ МАШИН

М.В. Пестерев

ОРГАНІЗАЦІЯ, ТЕХНІКА ТА ОЗБРОЄННЯ ДИВІЗІЙ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

В.І. Дяченко, С.М. Заболотний, О.В. Лупаленко

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЖІЛЬНО-ЛОПАТЕВОГО АМОРТИЗАТОРА З ШАРНІРНО-ВАЖІЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ УПРАВЛІННЯ

І.І. Сидоренко, М.В. Королькова, С.Ю. Дмитрієва, С.В. Ковбан

РОЗРОБКА ВИМОГ ДО ТАКТИЧНИХ РАКЕТ

О.В. Босий, К.М. Дехтяренко, Т.С. Іванов, О.М. Скорохватов, О.В. Ковальчук

СИНТЕЗ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

О.П. Сакно, Т.М. Колеснікова, В.П. Олло, Є.П. Медведєв, Д.Л. Мойся

СТРУКТУРНО-МОДУЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ОПОРНИХ КАРКАСІВ АВТОНОМНИХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОБОТИЗОВАНИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ СКРИТНОГО ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

В.Т. Беліков, С.С. Ковалішин, В.Н. Цуканов, О.П. Лісовий

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ ФРАНЦІЇ

Л.В. Кнауб, Н.Я. Масліч, С.О. Нікул, Ю.Г. Сініло, Л.Г. Гордішевський

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСКОЛКОВИХ ПОЛІВ

С.А. Григоренко, В.П. Бордіян, В.Л. Лисковчук, П.П. Бордіян, О.В. Малишкін

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСКОЛОЧНОЇ ДІЇ ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНИХ СНАРЯДІВ

О.В. Малишкін, Т.С. Іванов, С.А. Григоренко, О.В. Босий, А.О. Галкін

 

ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДОВИХ СИЛ ОБОРОНИ

LOGISTICS AND NATIONAL SECURITY

Sz. MitkowD. Krupnik

АДАПТАЦІЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ПІД НОВУСИСТЕМУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

К.М. Дехтяренко, А.О. Галкін, С.О. Нікул, В.Л. Лисковчук, Ю.Г. Сініло

 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ДЛЯ МОЖЛИВОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПОВЕРХНЕВОЇ КОНТРАБАНДИ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ

 

М.І. Лисий, В.Г. Журавель, А.І. Чуканов

ЗАСТОСУВАННЯ СПИРТО-АЦЕТОНОВИХ РОЗЧИННИКІВ В ЯКОСТІ ДОБАВОК ДО АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНІВ 

В.Ф. Зданевич, С.В. Янюк, В.В. Маліков, С.А. Литвиновський

 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СЛУЖБИ ПАЛЬНОГО ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

С.В. Янюк, А.В. Фірсов, О.А. Швидюк

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЬОВИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

С.В. Янюк, А.В. Фірсов, Ю.І. Кузенко, В.В. Маліков

МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ДАНИХ СТРІЛЬБ НА БАЗІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗРАЗКІВ РАДІОПЕЛЕНГАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

О.А. Полоз, П.І. Ванкевич, А.М. Андрієнко, Є.Г. Іваник, І.Л. Ільницький

МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ КІЛЬКОСТІ ТА ЯКОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ

А.В. Фірсов, С.В. Янюк, Є.А. Іванченко, Л.А. Снігур, В.В. Маліков, Ю.І. Кузенко

В.О. Дачковський, О.В. Ярошенко, І.В. Овчаренко, О.М. Сампір

 МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАНИХ ОРГАНІВ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ БОЙОВОЇ ОБСТАНОВКИ

О.М. Семененко, М.О. Слюсаренко, А.Є. Єфименко, О.Г. Водчиць, М.О. Поливода

 МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В ДВОРІВНЕВІЙ ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ

Р.В. Колчин, Д.В. Лісовенко, О.В. Бондаренко, Ю.В. Яцків

МОЖЛИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ

В.В. Бачинський, С.В. Абрамов, О.І. Кондратенко, А.В. Буз, А.О. Шевченко, О.М. Соколовський

 НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ БОЙОВОГО ЕКІПІРУВАННЯВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОСВІДУ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

А.А. Гончарук, Ю.В. Беляков, В.М. Оленєв, В.О. Шлапак, Л.О. Гаманюк

П.П. Бордіян, О.В. Малишкін, О.В. Босий, Л.Г. Гордішевський, С.М. Костюченко

 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РОБІТ НА ТЕРИТОРІЇВІЙСЬКОВИХ ОБ’ЄКІВ

П.А. Савков, Р.В. Писаренко, І.О. Сафронов, І.О. Мачула

 ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

Д.С. Цаприка, В.В. Маміч, Д.Ю. Шаршаткін, А.Є. Єфіменко

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

А.О. Галкін, С.А. Григоренко, О.В. Босий, В.Л. Лисковчук, Л.Г. Гордішевский

ПРОБЛЕМАТИКА ОБРОБКИ ДАНИХ ВЕЛИКИХ ОБ’ЄМІВ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНУ РОЗВІДКИ

Ю.А. Максименко, В.В. Маміч, Г.Д. Братченко, О.П. Розмазнін

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ І В ХОДІ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ТА ІНШИХ ДІЙ

С.А. Литвиновський, О.С. Чеботарьов, С.В. Поляшов

 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТА У ХОДІ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ТА ІНШИХ ДІЙ

С.А. Литвиновський, О.С. Чеботарьов, С.В. Поляшов, В.Ф. Зданевич

 РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

О.С. Чеботарьов, С.А. Литвиновський, С.В. Поляшов

ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОНТРОЛЕР НА СУЧАСНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ДАТЧИКАХ

П.А. Швагірев, О.С. Лопаков, В.В. Космачевський, К.О. Мігоренко

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ

 А.П. Чкалов, Ю.Г. Душкін, М.Є. Галактіонов, В.В. Маміч

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДСИСТЕМИ ПІДВЕЗЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ В ОКРЕМІЙ МЕХАНІЗОВАНІЙ БРИГАДІ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

І.С. Левченко, Ю.І. Кузенко

ФОРМИ ТА СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ ПІД ЧАС СПІЛЬНИХ ДІЙ В ХОДІ ЗАХВАТУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

В.Б. Радімушкін, І.В. Ілюхіна, В.О. Карасевич, В.В. Пересипко, І.О. Савіна


 

 
Copyright 2014 Zmist ZNP 1(13) Ч.1 2020 (укр). Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free