Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) № 1 (13) ч.ІІ 2020
ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СКЛАДОВИХ СИЛ ОБОРОНИ

THE PROBLEM OF INCREASING THE STRENGTH OF DISPERSE-REINFORCED MATERIALS AS A PROBLEM OF PERCOLATION THEORY

K. Konkov, V. Sergeev, H. Trushkov, A. Herega

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗВУКОВОЇ ЛОКАЦІЇ В ЗАДАЧАХ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ПОСТРІЛІВ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

В.В. Орлов, Р.В. Лукаш, Л.П. Папуша

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ БІНАРНИХ УМОВНИХ АЛГОРИТМІВ ДІАГНОСТУВАННЯ

Л.М. Сакович, Є.В. Рижов, Ю.В. Мирошниченко

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ: ДІЯЛЬНІСТЬ, ВИТРАТИ, СТАН

Д.В. Лісовенко, Є.А. Іванченко, Л.А. Снігур, О.В. Федченко, О.П. Закусило, Д.С. Мощенко

ДО ПИТАННЯ ТИПОВИХ СЦЕНАРІЇВ ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ

С.В. Абрамов, О.І. Кондратенко, В.А. Полюга, М.В. Фелько, О.М. Шкурпіт, І.О. Шумков

ДОСЛІДЖЕННЯ УШКОДЖЕНЬ У КОНСТРУКЦІЯХ

Г.О. Кушнарьова, Т.В. Рабоча, Н.П. Ісмаілова, І.Г. Радченко

ЗАПРАВКА БОЙОВИХ КОРАБЛІВ ТА СУДЕН У РІЗНИХ УМОВАХ ОБСТАНОВКИ

С.В. Янюк, А.В. Фірсов, Ю.І. Кузенко

МЕТОДИКА ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЧАСТИН ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

О.М. Семененко, В.М. Назаркін, Р.Л. Легкоход, М.П. Науменко, В.В. Коротя 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ТА ЛОГІКО-ЛІНГВІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

О.М. Семененко, Т.Л. Акініна, В.Л. Іванов, А.В. Маліновський, А.А. Білуха

МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ПАРОУТВОРЮЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ

А.В. Павлишко, Ю.І. Бабич, О.С. Лопаков, О.Г. Павлишко

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

О.А. Онищенко, А.Ю. Букарос, О.Ю. Сергєєв, Т.С. Обнявко, Л.В. Лебедєва

ОСНОВНІ УМОВИ ТА НАПРЯМКИ НАРОЩУВАННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

М.Ю. Мокроцький, В.І. Пеньковський, Р.С. Шостак, В.А. Коростельов

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Д.В. Лісовенко, І.В. Неуров

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Т.С. Іванов

ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ЗАХИЩЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Р.В. Лукаш, І.В. Симоненкова, В.М. Симоненков, О.П. Григорʼєв

РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ НА ОСНОВІ ТЕОРЕТИКО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ЗАДАЧІ ПОШУКУ

В.В. Дегтяренко, П.П. Ванкевич, Є.Г. Іваник, П.І. Ванкевич, О.О. Музика, І.М. Ільків

СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ВІЙСЬКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАТО

Л.І. Горшков, О.О. Демиденко, Я.М. Конецький

СУТНІСТЬ І РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У СФЕРАХ ОБОРОНИ І ВІЙСЬКОВОГО БУДІВНИЦТВА

О.О. Сурков 

 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ І СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРОФЕСІОНАЛА

«SOCIAL-CREATIVE MODEL TEACHER-CADETS» – CONSTRUCTIVENESS OF EDUCATIONAL PROCESS ORGANIZATION

V. Ollo, O. Sakno

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IBM I2 ANALYST’S NOTEBOOK ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З РОЗВІДУВАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Д.Ю. Шаршаткін, Г.Д. Братченко, В.В. Маміч, О.П. Розмазнін 

ДОСВІД ТЕРМІНОВОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВВНЗ

М.Г. Горліченко, М.О. Дроздов 

МАТЕМАТИЧНА СКЛАДОВА ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

О.М. Аксьонова, М.Г. Горліченко

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК ТА АРТИЛЕРІЇ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

А.Й. Дерев’янчук, Ю.В. Франчук

ОСНОВИ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧЕНОСТІ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Л.М. Семененко, О.І. Кондратенко, Н.О. Коркіна, Ю.Б. Добровольський, І.О. Целіщев

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА БІ-ПАРАДИГМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ФАХІВЦЯ

 

В.В. Чепкій, О.В. Гуляк, В.В. Скачков, О.М. Єфимчиков, О.Ю. Сергєєв, О.Д. Єльчанінов 

ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СЛУЖБ ТИЛУ) ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ З ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Г.І. Кривогуз, Є.А. Іванченко, Л.А. Снігур

 

 
Copyright 2014 Zmist ZNP 1(13) Ч.2 2020 (укр). Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free