Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) № 2 (14) ч. ІІ 2020 Сторінки
ЗМІСТ
ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДОВИХ СИЛ ОБОРОНИ

Титульний лист

АНАЛІЗ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЗАРОБІТНИХ ПЛАТ ЦИВІЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ ВІЙСЬКОВОЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ КРАЇН НАТО ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

О.М. Семененко, Н.О. Коркіна, Л.М. Семененко, Л.В. Добровольська, М.О. Поливода

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕМЕТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

В.С. Мінасов, О.М. Журавський

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНАЛІТИЧНОЇ РОЗВІДКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Ю.А. Максименко, Г.Д. Братченко, Ю.Г. Душкін, В.В. Маміч, Д.Ю. Шаршаткін

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СКЛАДУ СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СКЛАДІ КОМПЛЕКСІВ БОЙОВОГО ЕКІПІРУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Ю.В. Беляков, В.М. Оленєв, В.О. Шлапак, О.С. Верховодов, Д.О. Ластовецький

ВИТОКИ ПОМИЛОК ПРОГНОЗУВАННЯ СИТУАЦІЙ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

І.В. Шаріпова, С.Г. Трутнєв, А.О. Левченко, О.В. Головко

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА НАТО ЯК ОСНОВА БЕЗПЕКИ ТА СТАБІЛЬНОСТІ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Д.В. Лісовенко, Г.П. Білоус

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Т.А. Кобзар, О.М. Савінок, К.В. Марінічева

ЗАПОБІГАННЯ ПОГІРШЕННЮ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В МІСЦЯХ БАЗУВАННЯ ВМС ЗА ДОСВІДОМ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО

О.В. Ардаковська

ЛОГІСТИЧНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ): ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О.М. Маслій, Є.А. Іванченко, В.П. Олло, В.Є. Воловник

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВНЕСКІВ ВИДІВ (РОДІВ) ВІЙСЬК В УСПІШНЕ ВИРІШЕННЯ НИМИ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ ЗІ ВСТАНОВЛЕНОЮ ВЕЛИЧИНОЮ ВІДВЕРНЕНОГО ЗБИТКУ ЗА УМОВИ ЗАВДАВАННЯ МАКСИМАЛЬНИХ ВТРАТ ПРОТИВНИКУ

Р.Б. Хомчак

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ БОЄЗДАТНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ НА ОСНОВІ ОЦІНОК ЙОГО БОЙОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

О.М. Семененко, М.О. Слюсаренко, Р.Л. Легкоход, М.А. Величенко, В.В. Коротя

ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБІВ ВИЖИВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ ЛОГІСТИКИ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

О.М. Маслій, С.В. Поляшов, О.С. Чеботарьов, С.А. Литвиновський

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

О.М. Журавський

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З НАФТОПРОДУКТАМИ НА ОБ’ЄКТАХ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О.М. Маслій, В.Ф. Зданевич, С.В. Янюк, В.В. Маліков, Л.В. Березовська

ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОРАБЛІВ ЯК ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

О.В. Ардаковська

СТВОРЕННЯ ОКРЕМИХ ТРУБОПРОВІДНО-СКЛАДСЬКИХ РОТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

С.В. Янюк, А.В. Фірсов, Ю.І. Кузенко, В.В. Маліков

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБОРОННОГО ТА ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛІВ УКРАЇНИ

О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, О.І. Кондратенко, В.Л. Іванов, С.В. Петренко

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДСИСТЕМИ ТИЛОВОЇ РОЗВІДКИ В ОКРЕМІЙ МЕХАНІЗОВАНІЙ БРИГАДІ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

І.С. Левченко, А.В. Фірсов, Л.А. Снігур, Є.А. Іванченко

УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙ І ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

В.В. Мельник

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ ЯК ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ І ЯКОСТІ ТОВАРІВ, ОПЕРАЦІЙ ТА ПОСЛУГ

О.М. Маслій, Д.В. Лісовенко, Е.І. Сарафанюк, Г.П. Білоус

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

О.М. Маслій, А.П. Власов, С.В. Поляшов, О.С. Чеботарьов, С.А. Литвиновський

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ З ПІДВОДНОГО ПРОСТОРУ

О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, І.О. Целіщев, В.Л. Іванов, Т.Л. Акініна, В.В. Дубовий

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРОФЕСІОНАЛА

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ S-ПОДІБНИХ ФУНКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ФАКТОРУ ДОСТАТНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ

О.М. Семененко, О.М. Шаповал, А.Є. Єфименко, Л.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський

ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОРІЄНОВАНИХ НА ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ

Л.А. Снігур, Л.О. Якобчук, О.П. Розмазнін

ПІДГОТОВКА ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЇ РОТИ ДО ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ДІЙ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ НАТО

О.В. Гуляк, Л.В. Кіндеркнехт, В.С. Мінасов, М.В. Смоляний, В.М. Кліменко

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ І ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬК. ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ

О.М. Рудковський, Н.С. Баліцький, П.І. Ванкевич, Р. М. Юркевич, Є.Г. Іваник

Відомості про авторів

Copyright 2014 Zmist ZNP 2(14) Ч.2 2020 (укр). Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free